Ateljéföreningen RUT består av ca 25 kvinnor som tillsammans hyr en stor gemensam ateljé. Hösten 2013 kom vi till Flintbacken 12 i Tanto.
Föreningen bildades i början på 2000-talet. Flera av kursdeltagarna målade kontinuerligt och en varm vänskap uppstod i grupperna. Tankarna om en gemensam lokal dök upp. Där medlemmarna kan komma och måla när det passar och ha sitt målarmaterial samlat. Jag bidrar till föreningen med min hyra o rekrytering av nya deltagare. Många av deltagarna går kontinuerligt på på någon av kurserna.
Konceptet har varit väldigt lyckat. I RUT möts människor från olika sammanhang och förenas i sitt gemensamma intresse för måleri och konst. Här är atmosfären öppen och generös och vi delar varandras mot- och framgångar alla månar om den varma atmosfären. RUT gör vart annat år en stor utställning tillsammans samt ordnat besök på konstutställningar och en och annan konstresa.
För dig som är intresserad av att stå i ateljékön är Carina Nordgren kontaktperson, tel: 073-416 60 48 mejl: c.nordgren.snevide@hotmail.com

PS. Gruppen tog sitt namn innan Rutavdraget fanns. Det togs mest för att det namnet lät präktigt och starkt. Läser man det baklänges blir det TUR.