För att du skall kunna använda måleri som ditt  uttrycksmedel behöver du få tillgång till ett visuellt språk. Här ges du under handledning möjlighet att arbetar med olika uppgifter och övningar. Som syftar till att du skall få erfarenheter och kunskaper att utveckla ditt måleri, ditt seende och konstnärliga förmåga, hantera materialen och dina verktyg. I förlängningen ger dessa erfaren heter dig en större förståelse och fördjupad upplevelse av att se konst.

– Undervisningen är både individuell och i grupp.

– Jag är intresserad av den personliga processen som låter det individuella uttrycket stå i centrum.

– Du får vägledning i arbetsprocessen med att hitta glädjen i måleriet och att ta dig genom de svårigheter som eventuellt dyker upp.

– På de flesta kurser börjar vi dagen med kaffe och en bildvisning med en kortare föreläsning på något tema som belyser olika frågor kring måleri jag visar både äldre och samtida.

– Dagens arbete avslutas oftast med en gemensam genomgång, där alla kan ta del av varandras arbeten och både få och ge respons.

– Jag rekomenderar dig att arbeta med antingen akryl- eller oljefärg. Med dessa material kan du lätt ändra i bilden och på så sätt blir det undersökande förhållningsättet lättare.

Målarkurser