Vi målar efter levande porträttmodell i helfigur, placerad i en enkel miljö. Kursen börjar med en inspirations bildvisning där vi tittar på hur andra målare har tagit sig an porträttmålningen. Undervisningen sker både individuellt och i grupp, vi tar upp frågor som likhet och realism. Var och en söker och utvecklar sitt personliga förhållningssätt till porträttmålningen.
Helgens arbete avslutas med en gemensam genomgång, där alla kan ta del av varandras arbeten och både få och ge respons.