Kursen vänder sig till dig som har viss erfarenhet av att måla. Vi är en liten grupp med högst 6 personer.
Du tar med dig 2-3 målningar till lokalen på Flintbacken. Deltagarna får och ger återkoppling på varandras bilder. Jag ger också återkoppling till deltagarnas bilder. Vi samtalar om
frågor som kommer upp som handlar om måleri och konst. Jag avslutar med en bildvisning på något tema.