Teckning grundkurs 4 kurstillfällen

Den här kursen vänder sig till dig som är nyfiken på att möta den kreativa glädjen i tecknandet och att tillägna dig grundläggande kunskaper i teckning.
Vi går igenom material och verktyg. I de olika övningsuppgifterna får vi bekanta oss med de frågeställningar som som ger oss de kunskaper vi behöver när vi tecknar, som t.ex. bildrum – bildkomposition, proportion – balans, riktning-rytm-rörelse, struktur och valör. Vilket ger oss de redskap vi behöver för att undersöka och utveckla vårt personliga uttryck och vår kreativitet. Du får handledning i grupp och individuellt anpassat efter dina personliga önskemål och behov.
Min förhoppning är att du skall bli inspirerad och känna glädjen och lusten att gå djupare in i tecknandet. Att du låter dig överraskas av vad du kan åstadkomma på pappret.
Varje kurstillfälle börjar med fika och en bildvisning som belyser dagens övnings uppgift. Vars syfte är att ge synliga exempel på det jag talar om och teorierna kring de frågor vi tar upp blir synliggjorda och lättare att sätta i sitt sammanhang.
Dagens arbete avslutas med en gemensam genomgång där alla kan ta del av varandras arbeten, dela med sig av egna erfarenheter och både få och ge respons.