Du som vill ha individuell support och handledning i ditt konstnärliga arbete. Eller har du målat tidigare och vill komma igång på egen hand med visst stöd och handledning.
Vi har ett första möte, ser var du befinner dig och vad du behöver för att komma vidare. Vi lägger upp en plan tillsammans.
Malarcoach