Kursen vänder sig både till nybörjare och till dig som har erfarenhet av att teckna kroki. Under de här två dagarna kommer du att få möta några olika modeller. Vi arbetar främst med blyerts och kol på papper i olika format, med varierad tid på ställningar från korta till långa. Att teckna kroki är en övning i att ”se”. Vi gör övningar som syftar till att du skall få kunskaper om proportioner, spännpunkter, volym, överskärningar, rörelse riktningar och mellanrumsformens betydelse för teckningens konstnärliga uttryck. Du kommer att få arbeta med frågeställningar som linje-yta, ljus-skugga, volym-rumslighet, rörelse – rytm.
Vid första kurstillfället börjar vi med fika och en bildvisning av olika konstnärers teckningar som belyser helgens övnings uppgifter.
Dagens arbete avslutas med en gemensam genomgång där alla kan ta del av varandras arbeten och både få och ge respons.
Vi kommer att vara i Malmstensskolans stora rymliga ateljé på Lidingö.