Onsdagar, 3 tillfällen

Kursen vänder sig till dig som har viss erfarenhet av att måla. Vi är en liten grupp högst 6 personer. Du tar med dig 2-3 målningar till lokalen på Flintbacken. Deltagarna får och ger
återkoppling på varandras bilder, jag ger också återkoppling till deltagarnas bilder. Vi samtalar om frågor som kommer upp som handlar om måleri och konst. Jag avslutar med en bildvisning på något tema.

Datum:  23/10, 20/11, 18/12
Tid:       09.45–12.30
Plats:    Flintbacken 12, Stockholm
Pris:     1 700:-  (vid betalning genom företag tillkommer 25% moms på priset)